DSC Gallery

Vladimír Skrepl | Amor a Psycho

02/06/2016 - 12/07/2016

Amor a Psycho, výstava výtvarníka a pedagoga Vladimíra Skrepla, spojila dva protipóly západní estetiky – harmonii a uměřenost s rozervaností a extremismem. Amor jako antická báje o zapovězené lásce, Psyho podle kultovního amerického hororu Alfreda Hitchcocka.

Vystaveny byly Skreplovy obrazy z posledních pěti let jeho tvorby včetně dvou závěsných objektů – stylizovaného ověsového lustru a levitujícího „pohanského woodoo“. Výstava jako celek podávala autorův komentář a záznam o historii moderního umění a zároveň jeho poznámky k proměně malířských forem i jeho vlastní tvorby. Skrepl tak využíval techniky vycházející z hutnosti informelních past, gestiky abstraktní exprese, popartově laděné plošnosti i provokativní energie sprejů.