DSC Gallery

SEX KÓMA 37

23/04/2019 - 24/05/2019

Název výstavy SEX KÓMA 37 je odkazem na místnost č. 37, ve které sídlí Ateliér kresby Jiřího Petrboka na pražské Akademii výtvarných umění. V prostorách DSC Gallery se představuje úzký soubor autorů, studentů tohoto ateliéru, který předvádí vizuální striptýz jejich mentálních stavů.

Do jaké míry ovlivňuje pedagog své studenty? Je tento vliv vědomý anebo se otisk (inspirace) dostává do podvědomí studenta spíš podprahově, formou jakéhosi alter ega? Pedagogický přístup Jiřího Petrboka se snaží být liberální, přesto se jeho malířský vliv u některých studentů nedá úplně odmyslet. Na druhou stranu je důležité podtrhnout fakt, že jeho ateliér je typický svou rozmanitostí v přístupech jednotlivých osobností. Svoboda projevu je u Jiřího Petrboka (*1962), autora, jenž zažil při svých studiích na pražské AVU normalizaci, důležitým faktorem. To, že se od roku 1997 stal odborným asistentem u Jitky Svobodové, a v roce 2011 převzal v tomto ateliéru roli vedoucího pedagoga, nejspíš také není náhodou.

Okřídlená fráze „bůh se skrývá v detailu“ se v této části Petrbokova ateliéru přiklání na stranu „pekla“, alespoň u některých studentů. Přístupy k malbě v sobě nesou naléhavé momenty, ironii, sarkasmus, nelibost, recidivu, násilí, deformaci a zájem o figuru. Mnohdy malby či kresby odhalují vnitřní představy autorů, kteří je okolnímu světu zpřístupňují a postupně dávkují. Většinou silně obsahové obrazy neskrývají negativní stránky našeho vnímatelného světa.

U pětice autorů ve složení Andrey Baštýřové, Jiřího Baštýře, Jana Uličného, Míry Šedy a Jiřího Marka se ukazuje příklon k detailu, ke kterému každý z umělců přistupuje jinak. Kromě řady ateliérových a sólových výstav se tato jména objevila například i na výstavě v GHMP v Domě u Zlatého prstenu.

Jan Uličný (*1989)
V ateliéru kresby vyčnívá Jan Uličný díky svým obrazovým stripům. V komiksových zkratkách vytváří významové perspektivy, které se komplikovaně prolínají. Barevná škála se vyhýbá agresivním tónům a spíše se pohybuje v těch pastelových. Na první pohled se možná nepodaří vše rozeznat a rozkrýt. Tím je však Uličný rafinovaný, a nutí diváka ponořit se do jeho děl hlouběji.

Andrea (Lédlová) Baštýřová (
*1990)
Patří mezi výrazné osobnosti současné mladé generace a nominované autory Ceny kritiky za mladou malbu. Objevila se na řadě skupinových výstav. U autorky Andrey Baštýřové přechází kresba do melancholičtější až snové atmosféry. Své postavy vytvořené v mysli dostává na papír či plátna s lehkou linkou a jasnou vizí. Mimo kresebný ateliér si prošla stáží v ateliéru sochy Lukáše Rittsteina. Díky svým kresebným schopnostem dokáže přemýšlet v reálném prostoru a své kresby často doplňuje sochařskými figurálními objekty. V současně době se prezentuje mezi ostatními autory v nové expozici Národní galerie Salm Modern#1: Možnosti dialogu v Salmovském paláci.

Jiří Bastýř (*1991)
Mladý a nadějný umělec Jiří Baštýř ve své tvorbě nejvíce reflektuje studium v ateliéru kresby. Kresba je čitelná v každém obraze. Fascinují ho fotografie posmrtných těl. U kresebných skrumáží a komplikovaných fragmentů vypozorujeme příklon k morbidním i tabuizovaným motivům, které jsou spojovány se smrtí. Jeho kresby vytváří svět znásilněných patvarů připomínající lidská těla. Nenechává diváka chladným pozorovatelem.

Míra Šeda (*1991)
Projevuje se především technikou olejomalby, bez využití kresebné skici. Přistupuje ke kompozici přímočaře. Rovnou ze své mysli komponuje nové scenérie.Přes předem jasné obsahové sdělení se díky intenzivnímu procesu malby do jeho obrazu dostávají novotvary, takže sám neví, jaký bude výsledek. Pracuje s příběhy, které propojuje v početných obrazových cyklech. Jeho malby se neobejdou bez ironie a sarkasmu.

Jiří Marek (*1991)
Než přešel do ateliéru Jiřího Petrboka strávil dva roky na malbě u Jiřího Sopka. Při studiích obdržel dvakrát Ateliérovou cenu a byl navržen na Cenu Josefa Hlávky. Do figurální a portrétní malby zapojuje propracované detaily, které vycházejí z jeho paměti a vzpomínek. Odkazuje se často na rodinné vztahy, které mísí s linkou osobních paměťových fragmentů, z nichž vzniká retrospektivní malba.

kurátor výstavy: Edmund Čučka