DSC Gallery

Roman Týc | Im Boden

05/05/2017 - 13/06/2017

V pořadí již třetí výstava Romana Týce v galerii DSC, Im Boden, opět ukázala autora v jeho velmi intimní poloze. Týc v ní reflektoval svou rodinou historii, jeho dědeček byl členem Revolučních gard na Děčínsku a on se tak vyrovnává s jeho činy. Spoustu předmětů sám vykopal v sudetské půdě, k vidění tak byly odznaky wehrmachtu, komunistické hvězdy, lopaty, dráty i provazy. Jedním z exponátů byly i kulky, které Roman Týc symbolicky doplnil křídly.

Jak Týc sám říkal, výstavou nechtěl nikoho obviňovat nebo bránit, a to přesto, že některé předměty byly přímými důkazy nespravedlnosti, zločinů a pomsty, jejichž důsledky dodnes jako společnost neseme. Autor chtěl pouze nastínit atmosféru doby a ukázat, že jediným rozdílem mezi Čechy a Němci je jazyk – to, co nás spojuje, je kultura.

Vernisáž výstavy proběhla 5. května, v den výročí Pražského povstání.