DSC Gallery

Martin Krajc | Tinto de verano

19/07/2018 - 29/08/2018

Opojné „tinto de verano“

Po třech letech se vrací Martin Krajc do galerie DSC s novým souborem obrazů, vycházejících z jeho mnohaletého obdivu Španělska, jeho životního stylu, kultury a přežívajících tradic, který jej zasáhl od prvého okamžiku, kdy jej ještě jako stipendista v roce 2007 navštívil. Spojnicí mezi dnešní výstavou a minulou výstavou Welcome to Paradise (2015) je obraz s dívkou se zavřenýma očima, odkazující k autorovu silnému zaujetí světem modelek, jejíž mysl nyní naplňují rozmanité vzpomínkové střepy, někdy mužské postavy v uniformách a některá zvířata, neodmyslitelně spjatá se španělským prostředím, jindy jako by se dívka rozhodovala mezi pláží, dramatickým soubojem člověka a býka, plameňáky a přehlídkovým molem. Obrazy vedle sebe a přes sebe kladou protichůdné výjevy, aniž by autor podával výklad jejich vzájemných souvislostí. Vysledování možných spojitostí ponechává v rukou divákovi. Vytváří volnou, tekoucí kompoziční stavbu, nezávislou na čase a místě, do níž může vejít náhodně zahlédnutá událost i zážitek z díla jiného autora, spatřeného v galerii. Vizuální svět Krajcovi poskytoval nepřeberné množství podnětů, shrnutých tentokráte do dvou velkých komplementárních obrazů, zavěšených proti sobě, a tří provázaných triptychů, naplněných žhavou atmosférou a silným výrazovým pnutím.

Se Španělskem je neodmyslitelně spojená lehká letní vinná směs „tinto de verano“, jejíž pojmenování poskytlo název otevírané výstavy, a zároveň slouží za metaforu Krajcova bezprostředního malířského postupu, dlouhodobě setrvávajícího na hraně obdivuhodné lehkosti štětcového kresebného podání a průzračnosti barevně odstupňovaných ploch. Nápoj „tinto de verano“ předurčil i nosnou červenou barvu letošních obrazů, jejíž výrazový rejstřík obsahuje široké stavy smyslových vášní rozkoše a zármutku, naprostého uvolnění a rozhodné soustředěností. Valéry červené, přecházející od světlé růžové po temnou karmínovou, od akvarelových lazur po husté pastózní nánosy, strhují emotivní silou, jež vyvolává obrodu vnímání. V mysli doznívají ještě dlouho po té, co je zrak již přestal pozorovat. Červená shrnuje napětí života a smrti, pomíjivého okamžiku i tragického osudu, tolik příznačného pro životy toreadorů, vytvářejících v posledních obrazech protiváhu modelkám. Zřetelnou novinkou v Krajcově práci se stal souběh opačných typů malířských přístupů, jak napovídá levá část triptychu s tanečnicí a lovcem, založená na spolupůsobení formálních a tematických střetů dynamické světelné féerie a temné, téměř roztřesené kresby, již vyvažuje gesticky pojatá pravá část triptychu.

Martin Krajc v letošních obrazech rozvíjí účinné formální postupy, ať šlo o nabývání a vytrácení znázorňovaného tvaru, jenž jako by současně je a není, patrného ze zjevujících se či mizejících postav, či o prolínání venkovního prostředí koridy s vnitřním prostorem uzavřené místnosti s opakující se vrtulí klimatizace u stropu. Bezprostřední individuální tělesné gesto, nabývající na tváři modelek někdy až podobu grimasy, se nachází vedle nadosobních uniforem. Z proměnlivého proudu vynořujících se představ na plátně ulpívají zlomky a trsy, které zastupují Krajcovi dějové hybatele. Jedny po druhém uvádí do svých obrazů, aby je vytrhl ze zapomnění a nadal neopakovatelným životem.

-Karel Srp, kurátor výstavy