DSC Gallery

Jakub Matuška aka Masker – Rudý gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla

Málokterý umělec spojuje ve svých dílech tak protikladné momenty jako malíř a kreslíř, autor velkoformátových muralů, graffiti, trojrozměrných objektů i velkých pláten, Jakub Matuška aka „Masker“. V jeho práci se střídá komický charakter s tragickým, dramatické napětí se uvolňuje v ezoterickém přechodu k transcendenci či obecné prvky nabývají formy symbolu. A právě symbol je pro Matuškovu tvorbu příznačný a pro publikaci „Rudý Gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla“ stěžejním prvkem. Publikace obsahuje zásadní autorovu kresbu, ale i jeho poslední malířskou tvorbu. Z jeho díla lze rozpoznat snahu přemoci pomíjivost, zachytit nadčasové momentum do omezeného prostoru obrazu a propojit ho se skutečným charakterem času plynutí lidského života.

Jakub Matuška aka Masker si získal zvláštní postavení na české výtvarné scéně svým jednoznačně rozpoznatelným rukopisem, démonickou imaginací i schopností komiksové zkratky. Je stále na cestě, ačkoli ji nevnímá jako lineární proces, ale spíše schopnost čtení mnohosti a rozmanitosti, které jsou přítomny v jednom a tom samém momentě – obraze.

Katalog vyšel u příležitosti releasu sítotisků a výstavy Jakub Matuška aka Masker | #ideal #life.

Katalog můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích: Page Five, Kavka Art Books, UMPRUM knihkupectví, Rudolfinum, DOX, knihkupectví Academia Václavské náměstí.

ISBN 978-80-270-2266-3