Eder Martin

The Kingdom of Twilight, 202390 x 60 cmoil on canvas
Per Aspera ad Astra, 2021150 x 100 cmoil on canvas
Keeper of the Gates, 2021150 x 100 cmoil on canvas
The Origins of Wonder, 2021250 x 200 cmoil on canvas
I see red, 202275 x 50 cmoil on canvas
Medusa, the Decay of Sentiment, 2021123 x 75 cmoil on canvas
Medusa - I‘ll be your mirror, 2021123 x 75 cmoil on canvas
The Siren, 2021150 x 225 cmoil on canvas
The Curse, 202275 x 50 cmoil on canvas
Where Everything makes Sense, 2023270 x 200 cmoil on canvas
Supernatural, 2023270 x 200 cmoil on canvas
The safe Heaven of the Unknown, 2023225 x 150 cmoil on canvas
Disappearance, 2023225 x 150 cmoil on canvas
Lonesome Place of Wonder, 2023200 x 150 cmoil on canvas
Rise and Shine, 2023150 x 85 cmoil on canvas
The Hell of Gates, 2023150 x 100 cmoil on canvas
Where all Rivers unite, 2023200 x 150 cmoil on canvas
Every Shadow has a Light, 2023150 x 200 cmoil on canvas
The Raft of Time, 2023150 x 225 cmoil on canvas
The Fountain of ..., 2023150 x 200 cmoil on canvas
The Calling from another Side, 2023150 x 100 cmoil on canvas
Permanent Blue, 202390 x 60 cmoil on canvas
The Kingdom of Twilight, 202390x 60 cmoil on canvas
The Magic of Silence, 202375 x 50 cmoil on canvas
Drowning in Youth, 202375 x 50 cmoil on canvas
Ocean of Possibilities, 202375 x 50 cmoil on canvas
The last Time I saw You, 2023150 x 112 cmoil on canvas
Transition, 202390 x 60 cmoil on canvas
CV

Martin Eder, jeden z nejuznávanějších současných německých malířů, je také sochař, fotograf, hudebník a performer. Eder zpochybňuje konvenční vnímání krásy spojením surrealistických a postmoderních erotických motivů, čímž podkopává globální dominanci anglosaské popkultury. Eder tíhne k věcem liminálním, k průsečíku zbožnosti a sprostosti, vulgárnosti a cudnosti, reality a fantazie. Pro Edera je postmoderní psychedelická estetika stejně inspirativní jako náboženské hagiografie; surrealistické motivy jsou stejně evokující jako pohanská ikonografie. Eder, sám student hypnózy a okultismu, přebírá z nevědomí erotiku a kýč když integruje realistická zobrazení krásy a neskutečné brutality do jednoho obrazu. Eder pokračuje ve zkoumání alternativních způsobů uměleckého vyjádření, jako například v jeho hypnotickém představení 'Mentale Physik und die Strahlen Luzifers' (2017) a drone-doom, black metalové kapele 'RUIN'. Ederovo umění vyhledávají přední umělci, soukromí sběratelé a instituce, a to především světově uznávaný umělec Damien Hirst a Muzeum moderního umění v New Yorku.

The Fountain of Youth

Press release

Mystik a malíř Martin Eder zasvětil cyklus nových éterických obrazů prostoru DSC Gallery. Pod názvem “The Fountain of Youth” ponořil do vody veškerá témata, kterými je ve své hyperrealistické malbě fascinován. Ze zlatavého elixíru života se vynořují bytosti, zvířata a přeludy s dokonalou pokožkou či srstí, bez náznaku pomíjivosti či zubu času. Vše je kompaktní, bez narušení a nádherné. Lázeňství a životodárnost dnešních wellness procedur dodává do našich dlouhověkých životů naději, že jsme přišli na to, jak se stát nesmrtelnými. Martin Eder se na tuto realitu dívá skrze digitální technologie a generování nadpřirozených postav. Začíná být čím dál tím komplikovanější posoudit, co je realita a co je umělá inteligence. V posledních třiceti letech se Eder soustředí na člověka a domestikované mazlíčky a pozoruje, co jsou jejich závislosti a radovánky. Forma a styl jeho malby se neustále zdokonalují a snaží se napodobit AI technologie. Štětcem uhlazuje záhyby a na gradientu barev vytváří absurdně dokonalé nereálné božstvo. Symboly lékařství a ozdravných kúr jsou spojeny odpradávna s péčí o lidské zdraví. Proto se často objevují v obrazech Martina Edera propletení hadi. Není to negativní znamení, ale odkazuje nás ke znovuzrození a k nebojácnosti utkat se s čímkoliv temným v našich životech. Nymfy, mořské panny, elektrizující sirény, ty všechny jsou aktérky na velkoformátových plátnech. Bytosti jsou schovány v krásných chrámech a vyprahlá atmosféra ruin připomíná staré zaniklé civilizace, které čekají na vzepětí stvořitele. Náš zrak je omámen vodou života, latinsky aqua vitae. V 15. století se začala živá voda modifikovat do alkoholického nápoje zvaného Akvavit. Věřilo se v jeho léčivé účinky a hodovalo se s ním na oslavách či rituálech. Malované výjevy působí éterickou, snovou, až pohádkovou atmosférou, přítomní jsou namočeni tekutinou a vypadají jako promáčeni akvavitem, který je oživuje a drží v realitě od uprchnutí do vesmíru nebo rozptýlení do vzduchu. Jestli je to zachrání, však není jisté. Nabalzamované démonické postavy ukazují svými emocemi rozrušení a strach. Bojí se o svou krásu, že ji ztratí nebo je v jejich očích někdo další svou krásou překoná. Ederova reakce na přeumělkovanost a obsesi dokonalostí, která jsou živena sociálními sítěmi, je naprosto trefná. Ztrácí se z nás naše charaktery a rozpouští se v kaluži snů. Iluze byly vždy podmaňující a v dějinách umění by bez nich obrazy krásných panen a překrášlené portréty nikdy nevznikly.