Štech Adam & Typlt Lubomír

Lubomír Typlt, Nezralé třešně, 2023180 x 240 cmolej na plátně
Adam Štech, Nude, 2024120 x 90 cmolej na plátně
Lubomír Typlt, Mnoho povyku pro nic, 2024 180 x 240 cmolej na plátně
Adam Štech, Hlava, 202475 x 100 cmsádrová mozaika
Lubomír Typlt, Vidím, co ty nevidíš, 2023260 x 200 cmolej na plátně
Adam Štech, Mateřství I., 2024160 x 135 cmolej na plátně
Lubomír Typlt, Rozverná, 2023160 x 130 cmolej na plátně
Adam Štech, W. Dafoe as Jesus, 202457 x 32 x 28 cmsocha - bronz, mosaz
Lubomír Typlt, Procitnutí, 2024180 x 240 cmolej na plátně
Adam Štech, Picasso, 202430 x 40 x 46 cminkrustovaný bronz (oči ze dřeva a perleti)
Lubomír Typlt, Ruce, 2024160 x 130 cmolej na plátně
Adam Štech, Emoji, 202333 x 25 cmsádrová mozaika

Adam Štech (1980) zve diváka do alternativní reality, kde jsou rozpoznatelné postavy přetahovány,natahovány a znovu skládány do deformovaných podobizen svých dřívějších já. Český malíř zahájil svá studia na Akademii výtvarných umění v Praze, kde začal zkoumat techniky barokního,expresionistického a kubistického stylu a kombinovat je, aby vytvořil svůj vlastní přístup k modernistickému umění. Jeho osobitý přístup charakterizují kolážované a karikované figuryzasazené do humorných - a nevyhnutelně svérázných - okolností jeho alternativní reality. V posledních více než deseti letech se stal z Lubomíra Typlta (1975) bytostný figuralista, jenž opustil výchozí dvoudomost svého malířského projevu, když se původně souběžně vedle znázornění lidských postav zabýval i stroji a mechanickými metakonstrukcemi. Mohl tak soustavněji a důrazněji rozvinout vlastní pojetí člověka, jež se mu rozdělilo do genderově protikladných poloh, na obrazy s ženami a na obrazy s muži, mezi nimiž dosud nevzniklo žádné dílo, v nichž by se obě pohlaví vyskytovala společně.

exhibition thumbnail