ABOUT

Privátní galerie DSC Gallery vznikla v roce 2009. Její vlastníci mají dlouholeté zkušenosti s prodejem a investováním do současného umění, kurátorstvím sochařských venkovních projektů, edukačních programů pro sběratele a projektů podporujících talentované umělce všech věkových kategorií. Galerie se zabývá prodejem téměř výhradně žijících umělců. Spolupracuje se stovkami českých i zahraničních umělců. Galerie konzultuje se špičkovými odborníky − kurátory, historiky umění, kteří se koncepčně podílí na výstavách a uměleckých publikacích DSC Gallery. Galerie vyhledává talenty, organizuje 6−8 výstav ročně. Galerie podporuje a prodává díla umělců jako je například David Černý, Jiří Georg Dokoupil, Jakub Matuška aka Masker, Milan Houser, Viktor Frešo, Roman Týc, Jiří Černický, Jiří David, Richard Štipl či Václav Cígler. V říjnu 2014 galerie založila ART LOVERS ACADEMY, unikátní roční program vzdělávání na poli investic do současného umění. Výstavy a projekty galerie, často kontroverzního charakteru, budí pozornost médií a sběratelů.

 

DSC Gallery is a privately owned gallery founded in 2009. The gallery owners have a great deal of experience in selling and investing in contemporary art, curating outdoor sculpture festivals, organizing educational programs for collectors and projects in support of talented artists from all over the world. The gallery consults with top professionals – curators and art historians who conceptually participate in the curation of exhibitions and various art publications. DSC gallery acquires new talent and organizes 6-8 solo exhibitions throughout the year. DSC Gallery offers the work of artists such as David Černý, Jiří Georg Dokoupil, Jakub Matuška aka Masker, Milan Houser, Viktor Frešo, Roman Týc, Jiří Černický, Jiří David, Richard Štipl and Václav Cigler. Exhibitions and gallery projects by DSC Gallery are often of controversial character, attracting attention of media and collectors.

 

Olga Trčková

Olga Trčková
director/partner

In her 13 years of experience in the art world, Olga Trčková has collaborated with a wide range of artists as both a gallerist and a collector. Trčková graduated from the Philosophy Faculty of Charles University, Prague. Before starting her own company, Trčková served a couple of years in the international auction house Dorotheum in Prague and Vienna - in the Department of contemporary art and became a qualified auctioneer in Dorotheum Vienna (Contemporary Sales and Classical modern). Read more...

Olga Trčková

Petr Šec
director/partner

After completing his degree in economics in 1988 at the University of West Bohemia in Plzeň, Petr Šec founded the communications agency Proximity Prague in 1992, which is now majority owned by the network BBDO Worldwide. Petr Šec has been interested in art for a long time. Like every collector he has passed through a number of phases. Today his interest is focused on contemporary international and Czech art. His passion for contemporary art led to his decision to obtain the lease on the non-profit Václav Špála Gallery, which since 2007 has returned to its function as a leading exhibitor of contemporary art. Read more...